Dirty Secret ■ Poslední minuta ■ 96.kapitola

29. listopadu 2016 v 20:00 | Lenny |  • KAPITOLY
NÁZEV | POSLEDNÍ MINUTA
KAPITOLA | 96
AUTOR | LENNY
BETAREAD | CHRISTINEKolem sebe zaslechl hluboké mužské hlasy, jež se ozývaly ze strany na stranu. Měl pocit, jako kdyby se ocitl někde daleko od města Miami na mrazivém místě. Jeho tělo sebou škubalo a třáslo se zimou. Hlava mu třeštila a silně bolela. Snažil se probudit a otevřít oči, ale všechno šlo najednou tak ztěžka. Nedokázal se ani pohnout, připadal si svázaný silnými provazy a něčím, co ho pevně drželo. Pomalu otevřel oči a párkrát zamrkal, poté ihned svraštil čelo a sykl bolestí, jelikož chtěl pohnout rukama, ale něco ostrého se mu zarylo hluboko do rukou. Tiše vydechl a pomalu zvedl oči, v ten okamžik spatřil několik mužů, zamračil se a opatrně otočil hlavu doprava, kde stál Kyle a zapaloval si cigaretu. Unaveně sklopil oči a náhle mu došlo, co se stalo. Unesli ho a teď ho drží v jakési tmavé a ošklivé místnosti, která se mu vůbec nelíbila.
"Ale, ale kdopak se nám to probudil." Zaslechl Kyleův hlas. Zaklonil hlavu a podíval se nahoru. Svítila nad ním lampa, jež měla ostré světlo. Zamračil se a všiml si, že je to jediné světlo nad ním, které svítí v místnosti. Zvedl unaveně oči a dlouze se zadíval na Kylea, který k němu pomalu přistoupil, klekl si před ním a vydechl kouř do jeho tváře. V ten okamžik se mu jeho kouř dostal do nosu a začal dráždit v krku, odkašlal si a párkrát unaveně zamrkal.
"Tak jak se daří, Watsone?" usmál se šibalsky Kyle.
"Zabiju tě," šeptl Tyler. Náhle sebou prudce škubl a chtěl něco Kyleovi provést, ale v ten okamžik, co se jenom pohnul, vykřikl bolestí, sklopil oči a snažil se popadnout dech.
"Už ti snad došlo, že když se pohneš, zaryjou se ti ostré dráty do rukou. Být tebou snažil bych se méně hýbat," pobaveně se usmál. Tyler pomalu zvedl oči a podíval se dlouze do jeho pobavené tváře.
"Neuděláš nic," šeptl Kyle a znovu vydechl kouř.
"Co chceš?" zeptal se Tyler po chvilce ticha.
"Zrovna ty mi podáváš tak hloupou otázku?" usmál se Kyle. Zvedl se a napřímil své celé tělo, típl cigaretu o zem a pohlédl na Tylera dolů. Drsně se pousmál a stoupl si za jeho židli, na které seděl.
"Otázka, proč si tady? Ty to nevíš?" zeptal se Kyle. Naklonil se k jeho uchu, natáhl ruku k jeho vlasům a silně je chytil u kořínků. Tyler sykl bolestí a díval se upřeně před sebe na ostatní kolegy.
"Chceš mě zabít," šeptl Tyler. Kyle se široce usmál a pustil jeho vlasy.
"Přihořívá," zvedl Kyle ruce a propletl si prsty.
"Řekněme, že tě chci umučit k smrti a vzít si tvé orgány," usmál se nad tou představou, až ho bude mučit. Tyler sklopil oči a jen tiše dýchal. Nevěděl, co má dělat, vlastně se na nic nezmohl, ani utéct nemohl. Drželi ho tu všichni jako nějaké zvíře, které chtějí umučit k smrti a poté sebrat jeho orgány a prodat je. Tiše si povzdychl a jen sledoval podlahu pod sebou.
"Doneste elektrické dráty, tím začneme," ozval se Kyle po chvilce ticha. Tyler zvedl hlavu a vyděšeně hleděl na kolegy, kteří odešli pro dráty. Podíval se na Kyla, který se neustále usmíval, vypadal naprosto spokojeně.
"Copak? Máš strach?" zeptal se Kyle. Tyler mu však neodpověděl, jen sklopil oči a už ani nedoufal, že dnešek přežije …


Kate seděla na židli u stolu a četla si noviny, poté zvedla hlavu a podívala se na Dylana se Sophií, kteří vařili společnou večeři.
"Kde je Tyler? Neříkal, že jde jen nakoupit?" zeptala se Sophie a podívala se na Kate.
"Taky si právě říkám, že by tu už měl dávno být," zamračila se a podívala se na hodiny. V ten okamžik jí došlo, že je pryč už pět hodin a ani o sobě nedal vědět.
"Klid, jenom se určitě někde zakecal," uklidnil Dylan děvčata. Utřel si ruce do ubrousku a políbil Sophii do vlasů, položil jí ruku na záda a poté je něžně pohladil.
"Neměli bychom mu zavolat?" zeptala se Sophie starostlivě. Kate sklopila oči a v ten okamžik si vzpomněla na Kylea a jeho slova "
Přijde čas, kdy si Tylera najdu a zabiju.". Skousla si spodní ret a podívala se na mobil, chvíli na něj hleděla a přemýšlela o tom, zda se nemohlo náhodou něco stát.
"Co když..." nedořekla Kate, jelikož začal vyzvánět její mobil. Sklopila oči a podívala se na svůj mobil, všimla si fotografie Tylera, usmála se a podívala se na Dylana se Sophií.
"Tak už volá."

"Vidíš, říkal jsem, že se jen zakecal," mrkl Dylan na sestřičku. Kate sáhla pro mobil a přijala hovor.
"No, ahoj zlato, kde jsi," usmála se.
"Zdravím, Kate." Zaslechla poněkud jiný hlas. V ten okamžik se jí úsměv na tváři ztratil.
"Kyle?" zeptala se. Dylan se Sophií se otočili a podívali se na Kate.
"Ano, zlatíčko, přesně tak." Ucítila jeho šibalský úsměv na druhé straně.
"Pane bože," šeptla, zvedla se ze židle a rukou si vjela do vlasů.
"Co, co se děje?" zeptal se Dylan a přistoupil ke své sestřičce.
"Něco ti pošlu, vydrž," řekl Kyle. Kate odtáhla mobil od ucha a podívala se na svůj mobil, na který jí přišla fotografie od Kylea. Dylan nahlédl přes její rameno. V ten okamžik otevřela fotografii, na které byl Tyler na židli celý od krve a zničený.
"Pane bože," začala se jí třást ruka a měla co dělat, aby jí nespadl mobil z rukou. Dylan vzal její mobil a přiložil k uchu.
"Ty hajzle! Zabiju tě!" začal Dylan vyhrožovat. Kate se posadila a začala tiše plakat. Sophie se posadila k ní a chytila ji za ruku.
"Dylane, ty víš, že se na nic víc nezmůžeš, nemáš na to," usmál se Kyle.
"Co sakra chceš, nemůžeš nás nechat být, do hajzlu!" křičel Dylan.
"Zabije ho, on ho zabije, Dylane," šeptla Kate se slzami v očích. Sophie se vyděšeně podívala na Dylana a doufala v to, že se všichni mýlí. Dylan se podíval na Sophii, rukou si vjel do vlasů a poté si promnul tvář.
"Sakra," šeptl.
"Chci, abyste s Kate přijeli do hodiny, jinak se můžete s Tylerem rozloučit," řekl Kyle.
"Nevím, kde jste," řekl Dylan, otočil se zády k děvčatům a přistoupil k lince.
"Hádej a hledej," zasmál se tiše Kyle a poté hned ukončil hovor. Dylan se zamračil a podíval se na mobil, poté zvedl oči a prudce se otočil na děvčata.
"Máme do hodiny přijet," šeptl Dylan.
"A víš, kde jsou?" zeptala se Sophie. Dylan sklopil oči a zavrtěl hlavou. Kate v ten okamžik neudržela slzy a začala hlasitě plakat. Sophie se k ní naklonila a pevně objala.
"Ta fotografie, mohl bych něco poznat," řekl Dylan po chvilce ticha. Otevřel znovu fotografii, na které byl Tyler. Sledoval veškeré věci kolem něho, dlouhé špinavé roury, světlo a podlahu. Položil mobil na linku, ruce si opřel vedle mobilu a neustále hleděl na fotografii, chtěl poznat místnost, ve které se Tyler nachází. Vzpomínal na všechny vraždy a události v místnostech, ve kterých sám zabíjel. Zavřel oči a začal si všechno pomalu a jistě vybavovat, v ten okamžik zaslechl v uších ránu a křik. Kolem byly dlouhé roury, samá kaluž a špinavá voda, pomalu otevřel oči a vzpomněl si na jednu starou továrnu.
"No jasně," šeptl Dylan. Zvedl ruce a otočil se na děvčata, která si myslela, že už je všem dnům konec a Tylera už nezachrání.
"Je v té staré továrně, vím, kde jsou," ozval se Dylan.
"Jsi si tím jistý?" zeptala se Sophie.
"Ano, všechno na té fotografii vidím, tak honem, jedeme," mávl rukou a odešel na chodbu. V ten okamžik ho obě děvčata následovala ke dveřím, všichni si obuli boty a velmi rychle vyšli ven k Dylanovu modrému autu. Sophie se posadila vedle Dylana a Kate dozadu.
"Prosím, Dylane, jeď, jak nejrychleji můžeš," poprosila tiše Kate. Dylan se na ni otočil a podíval se na její ruku, již hladila své bříško. Uvědomil si, že vlastně čeká jeho dítě, sklopil oči a podíval se na Sophii. Se slzami v očích přikývla a také mu věřila. Dylan se podíval na volant, poté nastartoval a velmi rychle vyjel z místa. Podíval se do zrcátka na Kate a poté dál sledoval cestu. Zařadil rychlost a šlápl na plyn, neustále předjížděl všechna auta, jež mu vadila v cestě. Všichni na něj však troubili a nechápali jeho rychlost.
Bolestí křičel přes celou továrnu. Dostával za sebou několik ostrých a pálivých elektrických šoků. Jeden muž ho držel za vlasy, druhý ho pevně držel a třetí přikládal dráty k jeho hrudi.
"Dost!" křičel Tyler, který už nemohl vydržet. Zavřel oči a snažil se být silný. Chtěl udržet své tělo a odolat vůči všem bolestem vůbec, jak se to učil při každém sportu, když ho bolelo celé tělo po tom, co se zničil sportem. Snažil se uvolnit veškerý sval v těle a potlačit bolest, jež mu proudila celým tělem.
"Dobře, to stačí, doneste vodu, trochu ho schladíme," řekl Kyle a kývl směrem ke kolegům, kteří se stáhli zpátky a nechali Tylera chvíli vydechnout. Sklonil hlavu a snažil se popadnout dech. V ten okamžik donesli stůl s nerezovým lavorem plným vody. Než si stačil oddychnout, chytil ho zezadu někdo za vlasy a ponořil jeho hlavu pod vodu. Tyler sebou začal škubat a snažil se dostat hlavu nahoru, ale někdo ho tak silně držel, až měl pocit, že ho drží snad tři muži pod vodou. Do toho ucítil bolest ve svých rukou, do kterých se mu zaryly hluboko ostré dráty.
"Uběhla minuta a on se stále drží, jde vidět, že je to sportovec," usmál se Kyle. Po tom, co uběhla druhá minuta, chytil Kyle Tylera za vlasy a zvedl hlavu. V ten okamžik se Tyler začal zhluboka nadechovat, ošklivě odkašlávat a snažil se vůbec popadnout nějaký dech kolem. Měl pocit, jako kdyby se mu svíraly plíce. Věděl moc dobře, že stačila už jen chvilka a on by pod vodou už nevydržel.
"Musím uznat, že jsi silný," pochválil ho Kyle. Mezitím kolegové odnesli vodu pryč a nechali znovu Tylera vydechnout.
"Tak co, jak se držíš? Dobrý?" zeptal se Kyle.
"Jdi k čertu," zavrčel Tyler. Kyle se pobaveně zasmál a podíval se na hodiny, zbývalo už jen pět minut do konce.
"Tak to abych si už nabil svoji zbraň, přichází tvůj čas, Tylere," pohnul obočím. Vytáhl svoji zbraň a začal ji nabíjet. Tyler si odkašlal a podíval se upřeně před sebe. Měl pouhých pět minut na to, aby vzpomínal na krásné chvilky s Kate a se svojí sestřičkou. Zavřel oči a zaklonil hlavu dozadu, tiše dýchal a vnímal jen to ticho kolem sebe …


Dylan prudce zaparkoval před továrnou, mezitím vytáhl zbraň z malého kufříku. Sophie se podívala na jeho zbraň, kterou začal nabíjet.
"Máme jen tři minuty, Dylane," povzdychla si zoufale Kate, vystoupila z auta a počkala na Dylana.
"Zlato, počkáš v autě," rozhodl Dylan.
"Ne! Jdu s vámi! Blázníš?" nechápavě se na něj podívala.
"Kočko, dovnitř tě rozhodně nepustím! Nechci o tebe přijít, nevím, co se tam může stát."

"Ale já nechci, aby se stalo něco tobě, co když už se nevrátíte?" zeptala se vyděšeně. Dylan jí položil ruku za hlavu a přitáhl k sobě, opřel si čelo o její a při tom se díval do jejích očí.
"Pokud se do půl hodiny nedostaneme ven, odjeď, prosím," šeptl.
"Dylane, ale ..." nedořekla, jelikož jí podal druhou zbraň do ruky.
"Co, co já s tím?" nechápala.
"Kdyby něco, miř na hlavu. Miluju tě," políbil ji do vlasů, vystoupil z auta a společně se svojí sestřičkou vyběhl dovnitř do továrny.
"Bože," povzdychla si Sophie a podívala se na zbraň, již měla položenou na nohou. Vystoupila z auta, opřela se o něj a pevně v rukou svírala zbraň, kterou měla půjčenou od Dylana. Neustále se ohlížela kolem a čekala, až dorazí všichni tři zpátky …

"Poslední minuta pryč, Tylere, je čas, je mi to líto," řekl Kyle a přiložil zbraň k jeho spánku. Tyler už se cítil zcela klidný a smířený s tím, že přišel jeho konec, zavřel oči a začal myslet na Kate a její úsměv. V ten okamžik se ozvala po celé továrně prudká rána, škubl sebou a poté otevřel oči, jelikož rána nebyla od zbraně, jež mu měla vystřelit mozek, ale ozvala se z dálky. Zvedl oči a podíval se upřeně před sebe, když vtom spatřil Dylana, jenž mířil se zbraní před sebe. Vedle něj kráčela odvážná Kate, která se Kylea nebála, vlastně nikoho z kolegů v místnosti.
"Zabil si mi kolegu, Dylane," řekl Kyle mezitím, co stále mířil na Tylerův spánek.
"Stejně ti byl k ničemu," řekl Dylan a střelil dalšího do hlavy. Kyle zvedl obočí a podíval se na dalšího mrtvého kolegu. Poté se Dylan zastavil se svojí sestřičkou dva metry od Kylea s Tylerem. Dylan namířil zbraň na Kylea a byl rozhodnutý, že ho před všemi zabije.
Kate sklopila oči a podívala se na Tylera, který vypadal zničeně a unaveně. Smutně na něj pohlédla, ale potom zvedla oči a podívala se na Kylea, přimhouřila oči a měla sto chutí mu vystřelit mozek.
"Dej nám Tylera, přišli jsme včas," upozornil Dylan.
"Vážně? Přišli jste o minutu později," usmál se Kyle.
"Kyle, předej nám Tylera, nebo tě zabiju," řekl Dylan, který byl rozhodnutý, že dnes ukončí jeho život.
"Nebo to udělám já," řekla Kate, vzala svému bratrovi zbraň z ruky a namířila jej na Kylea. Dylan se na ni udiveně podíval a nechápal její reakci, ačkoliv se mu zdála dobrá, měl najednou pocit, že to nedopadne dobře. Kyle se pobaveně zasmál a zavrtěl hlavou.
"Zlato, vždyť to ani neumíš," usmál se.
"To se mýlíš, učil jsem ji to," vložil se do toho Dylan. Kyle se přestal usmívat a podíval se na Kate.
"A ty budeš první, koho zabiju," šeptla Kate. Dylan se drsně pousmál a pohlédl na Kylea, který se začal cítit poněkud nesvůj.
"Jsi slabá na to, aby si zabila člověka," řekl Kyle. Sklopil oči a podíval se na Tylera.
"Uvidíme, kdo první spustí spoušť," pohnul obočím a podíval se na Kate. Podívala se na něj a vybavila si situace, kdy ji Kyle mlátil, urážel ji a dusil ji, poté sklopila oči a podívala se na Tylera, s kterým měla nádherné chvilky, usmívali se spolu a vypadali šťastně. Poté si vzpomněla na miminko, jež nosí v bříšku. Unavenýma očima se na ni podíval a jen letmo se pousmál, jako kdyby naznačil, že se s ní loučí. Tohle nemohla jen tak nechat. Teď nebo nikdy! Zavřela oči a pomalu zmáčkla spoušť. V ten okamžik se po celé továrně ozvala prudká rána. Dylan sebou leknutím škubl, poté otevřel oči a spatřil, že Kyle leží na zemi, jenomže stále v ruce držel svoji zbraň. Namířil ji na Tylera a chtěl spustit spoušť.
"Ne!" vykřikl Dylan, vzal Kate zbraň a vyběhl za Kylem. Namířil na jeho hlavu, kopnul do jeho ruky, aby dostal jeho zbraň dál, sklopil oči a podíval se na něj. Kyle začal kolem sebe plivat krev a poté se na Dylana dlouze podíval, široce se usmál a začal se pobaveně smát. Dylan přimhouřil oči a v ten okamžik si vzpomněl na první chvíli, kdy ho poprvé poznal. Momentálně litoval toho, že ho vůbec poznal a dostal se do takové situace, kdy musel zabít několik lidí. Kyle ho totálně změnil k horšímu, ačkoliv díky Sophii se zdálo, že se znovu napravil, neváhal už ani na vteřinu, namířil na jeho hlavu a spustil spoušť. Kate mezitím přiběhla k Tylerovi a začala mu rozvazovat provazy a dráty kolem rukou. Ostatní kolegové se raději vypařili pryč, nechtěli už nic mít společného s nastávající situací.
"Pomůžeš mi s ním, prosím?" zeptala se Kate, která Tylera neusnesla. Dylan přikývl a vzal jeho ruku, přetáhl si ji kolem hlavy a položil na své rameno. Chytil ho kolem pasu a společně se sestřičkou ho vynesli ven k autu, kde čekala netrpělivá Sophie za volantem.
"Bože, oni to zvládli," vydechla a radostí neudržela slzy. Kate s Tylerem se posadili dozadu a Dylan vedle Sophie.
"Díky bohu," řekla Sophie a objala Dylana. Poté se podívala dozadu na Kate s Tylerem.
"Ahoj, bráško," usmála se na něj se slzami v očích. Tyler zvedl unaveně oči a podíval se na ni, jen se letmo pousmál a poté se podíval na Kate.
"Je konec lidi, jedeme domů," řekl Dylan. Podíval se na Sophii a chytl ji za ruku, políbil ji a pousmál se na ni.
"Děkuju," poděkovala mu za bratra. Jen na ni mrkl a kývl, aby mohla nastartovat a odjet z místa. Nastartovala a nahodila rychlost, šlápla na plyn a prudce vyjela z místa. Dylan se podíval dozadu na Kate s Tylerem a chvíli je sledoval.
Kate pohladila Tylera po hlavě, vzala mu ruku a položila na své bříško.
"Tady roste náš život," šeptla. Tyler pomalu zvedl hlavu a podíval se na ni.
"Jsem těhotná," usmála se.
"Opravdu?" zeptal se tiše Tyler. Ačkoliv byl unavený a zničený, měl sílu na to, aby dokázal mluvit s Kate.
"Ano," pohladila ho po mokrých vlasech.
"To je úžasný," šeptl Tyler unaveně, opřel si hlavu o její rameno a začal hladit její bříško. Dylan se pousmál a otočil se zpátky dopředu, sklopil oči a chvíli přemýšlel, jaké by to bylo, kdyby měl miminko se Sophií. Podíval se na ni a položil ruku na její, kterou měla opřenou o řadící páku. Zvedla oči a podívala se na něj. Pousmál se na ni a poté si s ní propletl prsty u rukou …


POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ...

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

DIRTY SECRET 96.KAPITOLA?

ČETL/A JSEM 100% (5)
ČETL/A JSEM 0% (0)

Komentáře

1 Jitka Jitka | Web | 30. listopadu 2016 v 10:20 | Reagovat

Jen žasnu, to je nádhera.....

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama